Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Over Kees van Heesbeen

Nog steeds met passie voor het mooiste werkveld!

Mijn carrière in het onderwijjs is begonnen in 1982. Ik startte toen als onderwijzer in het SBO in Dronten. Later heb ik een overstap gemaakt naar een directiefunctie op een kleine plattelands basisschool in de omgeving van Apeldoorn. Hier stond ik ook vier dagen per week voor de klas. Hierdoor heb ik tussen 1982 en 1996 zelf veel ervaringen in het lesgeven opgedaan en weet ik heel goed waar onderwijsgevenden "vóór staan" en waar zij "voor staan".

Tussen 1992 en 2013 heb ik in diverse directie- en bestuursfuncties gehad.  Ik oefende deze functies en taken uit in zowel het regulier- als het speciaal onderwijs. Ik ben zes jaar leidinggevend betrokken geweest op het onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen alsook het onderwijs aan leerlingen met ernstige spraaktaalproblematiek (cluster 2). Daarna heb ik vier jaar gewerkt als directeur/bestuurder in een organisatie voor leerlingen die zeer moeilijk lerend zijn (cluster 3). Het leidinggeven vanuit een multidsciplinair perspectief blijft boeiend. Passend Onderwijs heeft hier nieuwe dimensies aan toegevoegd.

Vanaf september 2013 heb ik het werken in loondienst binnen de onderwijssector losgelaten en heb ik mij als zelfstandig ondernemer gevestigd. Ik zet nu mijn bijna veertig jaar onderwijservaring in om directies en besturen te helpen om de onderwijskwaliteit te verbeteren met het doel om de school als geheel beter te laten functioneren. Het werken aan kwaliteitsverbetering in (grootstedelijke) scholen met veel aandacht voor NT2 onderwijs vind ik nog steeds een mooie uitdaging.

MIJN PROFIEL

- Bevlogen leider en ontwikkelaar van mensen en organisaties

- Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk

- Empatisch, legt verbindingen

- Creatief- en kleurrijk denker

- (Onderwijsinhoudelijk) deskundig

- Betrouwbaar en integer

- (Daad)krachtig en besluitvaardig

- Professioneel onafhankelijk

- Ondernemend

- Zowel coachend als sturend op resultaten

- Kwaliteitsgericht

- Leergierig

- Kan luisteren; kan feedback geven en ontvangen

- Rijk aan (levens)ervaringen

 

keesvanheesbeen