Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Advies

"Kees van Heesbeen, Coaching, Advies & Management" biedt diverse adviesdiensten aan met betrekking tot trajecten in het kader van opbrengstgericht werken of over ieder ander gewenst onderwijsinhoudelijk onderwerp. 

Onze opdracht: Advisering in relatie tot opbrengstgericht werken
Advisering is een verzamelbegrip van verschillende ondersteunende diensten. Hierbij kan gedacht worden aan:
* Het uitvoeren van kwalitatief- en/of kwantitatief onderzoek met het doel te komen tot inhoudelijke advisering ter verbetering van de onderwijskwaliteit;
* Het uitvoeren van ondersteunende diensten zoals het schrijven, toetsen of bijstellen van beleidsplannen,  het schoolplan of het jaarplan;
* Het verzorgen van inhoudelijke workshops, presentaties of scholing;
* In kaart brengen van de kwaliteitscultuur in een onderwijsorganisatie en het uitbrengen van advies met als doel om de professionele cultuur te verbeteren.

 

Uw resultaat
Bij de vormgeving van opbrengstgericht onderwijs realiseert u met ons advies:
- Herijking van uw missie en visie met een opbrengstgerichte focus
- Onderwijs dat aansluit op het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen;
- Denken in termen van groepen leerlingen in plaats van de individuele leerling;
- Een verbreding van het methodisch aanbod (indien nodig);
- Een klimaat waarin via periodieke toetsing en analyse van leerresultaten de kwaliteit van het onderwijs gemeten wordt;
- Verbreding van de instructiestrategieën van de leerkrachten;
- Periodieke evaluatie van het onderwijsleerproces in relatie tot andere kengetallen van de school (financieel, personeel, huisvesting, PR, organisatorische inrichting)
- Cyclisch werken aan verbetering van de onderwijskwaliteit via de PDCA cyclus; 

Indien u belangstelling hebt om gebruik te maken van de mogelijkheid tot advisering, vraag dan vrijblijvend een intakegesprek of offerte aan. U kunt dit kenbaar maken via het contactformulier of u kunt telefonisch contact opnemen.