Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Coaching

Onze opdracht: Coaching in relatie tot onderwijskundig leidinggeven

Kees van Heesbeen, Coaching, Advies & Management biedt coaching aan voor directies van scholen. Soms gebeurt dit met de directeur alleen. Uiteraard kunnen  ook leden van het middenkader (teamleiders) in dit verband worden gecoacht. 

De coaching vindt plaats via individuele gesprekken. Tijdens deze gesprekken gaan we via de visie en missie van de school op zoek naar aspecten van onderwijskundig leiderschap waarmee de directeur binnen de school beter kan sturen op opbrengsten. Bij de coaching kunnen ook verandervraagstukken op het terrein van de bedrijfsvoering aan de orde komen.

Coaching van nog onervaren directeuren

Besturen hebben medio 2020 te maken met directievacatures die moeilijk vervulbaar zijn. Coaching van directeuren die net dat zetje nodig hebben om de verantwoordelijkheid zelf aan te gaan, kan behulpzaam zijn in het starttraject met een onervaren directeur.

 

 

Wat zijn belangrijke kenmerken van onderwijskundig leiderschap? 

De directeur die onderwijskundig leidinggeeft:
* heeft een heldere visie en stelt ambitieuze doelen
* heeft kennis van de leerlingpopulatie en van de kwaliteiten van de medewerkers 
* volgt cyclisch en systematisch de leerrendementen van de hele populatie
* heeft zorg voor samenhang en kwaliteitszorg: PDCA
* focust op onderwijs in de basisvaardigheden
* organiseert professionele feedback en een onderzoeksmatige cultuur
* vergadert niet te veel maar draagt zorg voor ontwikkeling in werkgroepen
* biedt ruimte voor collegiale consultatie en onderwijskundige experimenten
* zorgt voor duidelijke afspraken en spreekt de medewerkers daarop aan
* heeft aandacht en belangstelling voor het werk van de medewerkers: klassenvisitatie

Uiteraard kan "Kees van Heesbeen, Coaching, Advies & Management" ook coaching bieden voor andere onderwijsvraagstukken dan de begeleiding op thema's als onderwijskundig werken en opbrengstgericht leiderschap. 

Uw resultaatCoaching in relatie tot Opbrengstgericht Werken
Bij de vormgeving van opbrengstgericht onderwijs realiseert u met onze coaching: 
- Een persoonlijk werkplan gericht op kwaliteitsverbetering van de eigen school of organisatie;
- Versterking van het persoonlijke (onderwijskundige) leiderschap;
- Ondersteuning bij het vormgeven van zowel de in- als externe communicatie;