Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Beroepsvereniging OOA

"Kees van Heesbeen, Coaching Advies & management" is per 23 oktober 2013 toegelaten tot de Orde van Organisatiedeskundigen en -Adviseurs (Ooa).

Wat is de Ooa?
De Ooa is de eerste beroepsvereniging voor adviseurs en kent een lange geschiedenis. De Ooa is een kennisplatform voor leden, met inspirerende ontmoetingen tussen adviseurs en andere beroepsbeoefenaars, kennisuitwisseling en certificering. De belangrijkste doelen van de Ooa op een rij:

  • Het interactief delen van kennis en praktijkervaringen
  • Continue professionalisering van de beroepsgroep;
  • Uitdagen tot vernieuwing en verandering in relatie tot marktontwikkelingen;
  • Het bieden van de mogelijkheid tot certificering;
  • Het bieden van een gedragscode;
  • Het bieden van gedragsregels en het regelen van tuchtrecht inzake geschillen;
  • Tot slot wil de orde stigma's doorbreken en leden ondersteunen in hun profilering.

Gedragscode
Vanaf februari 2013 kunnen opdrachtgevers profiteren van het nieuwe, gemeenschappelijke stelsel van gedragscode, gedragsregels en tuchtrecht. Zeven branche- en beroepsorganisaties in de kennisintensieve dienstverlening onlangs hebben deze nieuwe gedragscode ingevoerd.

Het gaat hier om de organisaties ROA en Ooa (organisatieadviseurs), VPRA (communicatie- en PR-adviseurs), nvim, RIM en Stichting IM-Register (interimmanagers) en VRI (register-informatici).

De nieuwe Gedragscode biedt de opdrachtgever de zekerheid dat de beroepsbeoefenaren en bureaus die bij de branche- en beroepsorganisaties aangesloten zijn zich conformeren aan de gezamenlijke regels voor deskundig, betrouwbaar, zorgvuldig en professioneel onafhankelijk werken. Formeel is de code bedoeld om problemen in de relatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever te voorkomen en biedt hij handvatten voor de beoordeling van conflicten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Het nieuwe overkoepelende tuchtreglement sluit aan op de gedragscode. In geval van een conflict in de kennisintensieve dienstverlening kunnen belanghebbenden voortaan op één plek terecht bij een nieuw, onafhankelijk tuchtcollege voor de toetsing van het handelen van de aangesloten leden aan hun gedragscode.

Orde van organisatiekundigen en -adviseurs
Postbus 1058
3860 BB  NIJKERK
Telefoon :  033 - 247 34 42 
Telefax   :  033 - 246 04 70
E-mail    :  secretariaat@ooa.nl
Website :  www.ooa.nl
KvK       :  40532081